Deep Point Türkiye ile iş geliştirme, çözüm ortağı bulunduğumuz  işletmelerin hem finans hem de piyasadaki pozisyonunu güçlendirmek ve rekabet gücünü arttırmak için uyguladığımız sistematik faaliyettir. Orta ve uzun vadede doğru şekilde konumlanmaları ve stratejik planlamaları verimli bir biçimde gerçekleştirmeleri durumunda başarıya ulaştıran bir sistemdir.
Etkili bir iş planı hazırlamak ve yeterli kaynaklarla da destekleyebilmek büyümek ve gelişmek isteyen her işletme için son derece önemlidir.
İşletmeler, fikirler üzerine kurulurlar.
İşletmenin büyümesini ve ileri gitmesini sağlayan yenilikçi fikirlerin her zaman ortaya çıkarılması gerekir. Bu bazen, “yeni bir ürün”, bazen mevcut iş yapış şeklindeki bir değişiklik bazen de sunulan hizmetlerde bir yenilik olabilir. Özellikle, teknoloji ile birlikte yaşanan olağandışı gelişmeler buna çok canlı örnekler oluşturmaktadır.
İşletme, iş geliştirmeyi sistematik ve en üst seviyede desteklemez ise o zaman çıktı üretilmesinde sıkıntılar oluşabilir. İşte bu noktada Deep Point Türkiye iş fonksiyonunun üst düzeyde temsil edilebilmesi ile belirli bir model çerçevesinde faaliyetlerin yapılmasını desteklemektedir. Bütün bunları dikkate alarak diyebiliriz ki, iş geliştirme şirketlerin gelecekte “var olma garantisi” elde edebilmeleri için gereken en önemli fonksiyondur.
Dünya her anlamda transformasyon geçirmekte olduğu gözlenmektedir. Bunun etkisi gerek ekonomik gerek sosyal anlamda insanların hayatlarını değiştirmeye devam edecektir.
Bu değişimlerde yatan fırsatların ilgili işletme ile olan kesişmeleri bazen yeni işlerin doğmasına sebep olacak yeni fırsatları da beraberinde getirecektir.
İş geliştirme departmanı kurumsal satış, karlılık, yeni iş stratejileri oluşturulması ve portföye yeni müşterilerin eklenmesi gibi konularda yol haritası hazırlar.
İyi bir iş geliştirme uzmanının, aynı zamanda iyi stratejist, satış ve pazarlama uzmanı da olması gerekmektedir. Özellikle de pazarlamayı çok iyi bilmelidir.

Deep Point Türkiye çözüm ortakları talep ettiğinde şunları yapar;
Doğru pazara yönelik alan ve saha stratejileri belirlemeli,
Yeni pazarlara giriş stratejileri belirlemeli,
Yeni ve var olan ürün/hizmetler için pazarlama stratejileri oluşturmalı,
Promosyon ile pazarlama stratejileri oluşturmalı,
Uzun dönem stratejik planların oluşturulmasını sağlamalı,
Şirket içinde bir yönetim danışmanlığı birimi prensibiyle çalışarak, pazardaki gelişmelere ilişkin öngörüler oluşturmalı,
İşle ilgili kararlara destek olacak verileri toparlayarak analiz etmeli,
Organizasyonun orta ve uzun vadedeki stratejilerini yönetim ekibi ile birlikte belirlemeli,
İşletmedeki diğer departmanlarla (finans, insan kaynakları, pazarlama, üretim, ar ge ve satış) birlikte hareket ederek ortak projeler yürütmeli,
Mevcut ürünler ve hizmetler üzerinde çalışarak, yeni dağıtım kanalları veya pazarlar oluşturmalı,
Yeni ürün ve hizmetler araması ve uygun olanları şirkete önermeli,
Yeni satın alma fırsatlarını keşfedip, müzakere edebilmeli,
Diğer iş kolları veya markalarla ortak projeler üretebilmeli ve sinerji oluşturabilmeli,
Mevcut satış ve pazarlama yaklaşımlarında iyileştirmeler, düzeltmeler yaparak yeni veya mevcut müşterilere daha fazla ürün ve hizmet satışı gerçekleştirebilmeli,
Pazardaki rekabeti yakından izleyerek ve yeni keşifler yaparak şirket için rekabet avantajı yaratmalıdır.